Kwalifikowana
pieczęć elektroniczna
Podpis cyfrowy dla firm i instytucji.
Zmień dokumenty papierowe na elektroniczne,
skorzystaj z udogodnień i rozwijaj swój biznes.
Chroń środowisko. Bądź "paperless".
Co to jest pieczęć elektroniczna?

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna to cyfrowy odpowiednik tradycyjnej pieczęci firmowej. Tak jak podpis elektroniczny jest przeznaczony dla osób fizycznych, tak pieczęć elektroniczna stanowi cyfrowy podpis organizacji. Kwalifikowana pieczęć nie zawiera danych osobowych i może się nią posługiwać kilka osób w firmie.

Pieczęć elektroniczna jest wykorzystywana jest do uwierzytelniania i zapewniania integralności tworzonych dokumentów elektronicznych. Spełnia wymogi i normy prawne w zakresie bezpieczeństwa i standardów certyfikacji. Jest wskazywana w ustawach jako obowiązująca forma potwierdzająca prawdziwość danych.

Zastosowanie pieczęci umożliwia automatyzacje procesów, zarządzanie dokumentami zarówno w biznesie jak i administracji publicznej.

Dlaczego warto wybrać
pieczęć elektroniczną w e-Kiosk?
 • Promocyjna cena - nawet przy zakupie jednej sztuki
 • Zakup bez konieczności wizyty osobistej
 • Certyfikat kwalifikowany zgodnie z rozporządzeniem eIDAS
 • Gwarancja ceny promocyjnej przy przedłużaniu certyfikatu
  na kolejne 12 miesięcy
 • Bezpłatna dostawa kurierem

Jak nabyć pieczęć elektroniczną? Z nami to proste!

1. Wybierz i opłać produkt​

Dopasuj ile pieczęci potrzebujesz i na jak dług, skorzystaj z szybkiej płatności

2. Formularz po zakupowy​

Na swój adres email, otrzymasz formularz wraz z numerem karty oraz kodem do wypełnienia

3. Odesłanie formularza​

Wypełnij, podpisz podpisem kwalifikowanym i wyślij formularz na wskazany adres email lub złóż osobiście w jednym z punktów partnerskich

4. Otrzymanie pieczęci​

Pieczęć otrzymasz bezpłatnie kurierem na podany adres lub odbierzesz w jednym z punktów partnerskich

Jak nabyć pieczęć elektroniczną? Z nami to proste

Wybierz i opłać produkt
Formularz zakupowy
Odesłanie formularza
Otrzymanie pieczęci
Dopasuj ile pieczęci potrzebujesz i na jak dług, skorzystaj z szybkiej płatności
Na swój adres email, otrzymasz formularz wraz z numerem karty oraz kodem do wypełnienia
Wypełnij, podpisz podpisem kwalifikowanym i wyślij formularz na wskazany adres email lub złóż osobiście w jednym z punktów partnerskich
Pieczęć otrzymasz bezpłatnie kurierem na podany adres lub odbierzesz w jednym z punktów partnerskich
Jestem pod wrażeniem jego wielu zalet i korzyści, które przynosi firmom i instytucjom. Możliwość zapewnienia niezmienności danych w dokumencie od czasu opieczętowania stanowi kluczową korzyść. Dzięki temu można uniknąć wszelkich prób fałszowania dokumentów.
Awatar osoby rekomendującej
Paulina
Firma IT
Kwalifikowana pieczęć elektroniczna przyspiesza procesy i umożliwia integrację z systemami generującymi dokumenty. To zdecydowanie przyczynia się do efektywności i oszczędności czasu.
Awatar osoby rekomendującej
Piotr
Agencja Marketingowa
Kwalifikowana pieczęć elektroniczna to innowacyjne rozwiązanie, które ma ogromny potencjał w dzisiejszym cyfrowym świecie. Jej zalety w zakresie bezpieczeństwa, integralności danych i ochrony prywatności są niezaprzeczalne.
Awatar osoby rekomendującej
Sławomir
Dyrektor Sprzedaży
Po kilku miesiącach korzystania z tego narzędzia, mogę śmiało stwierdzić, że jesteśmy zachwyceni jego funkcjonalnością i korzyściami, które przynosi. Otrzymujemy możliwość tworzenia faktur w zgodności z obowiązującymi przepisami, w ramach KSeF co jest niezwykle ważne w naszej branży.
Awatar osoby rekomendującej
Marcin
Główny Księgowy
Przykłady zastosowania pieczęci elektronicznej
Dziekanat
Wprowadziliśmy pieczęć elektroniczną w dziekanacie co pozwoliło na przyśpieszenie procesu obsługi studentów w tym w szczególności składania wniosków wydania zaświadczeń
Dział sprzedaży
Wprowadziliśmy pieczęć elektroniczną w dziale sprzedaży co pozwoliło nam przyśpieszyć wysyłanie ofert dla naszych klientów
Dział finansowy
Pieczęć elektroniczna w dziale finansowym pozwoliła na szybsze przekazywanie faktrur do urzędów oraz klientów zgodnie z rozporządzeniem KSeF
Dział administracji
Pieczęć elektroniczna przyspieszyła pracę działu administracji przychodzące korespondencji

Najczęściej zadawane pytania

+Co to jest pieczęć kwalifikowana?

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna jest jedną z usług zaufania, która ułatwi Ci prowadzenie biznesu. Dzięki niej możesz szybko i wygodnie opieczętować swoją dokumentację online. Pieczęć elektroniczna stanowi odpowiednik pieczęci w formie tradycyjnej i pełni taką samą funkcję. Tym samym, stosując pieczęć elektroniczną, potwierdzasz, że dokument jest autentyczny.

+Czy pieczęć elektroniczną to podpis elektroniczny?

Pieczęć elektroniczna może być wyrobiona dla konkretnej firmy, instytucji lub organizacji i może z niej korzystać każdy pracownik. W odróżnieniu od podpisu elektronicznego, który jest przypisany do konkretnej osoby.

+Jak sprawdzić kwalifikowaną pieczęć?

Pieczęć zawiera najważniejsze dane dotyczące przedsiębiorstwa, takie jak:

 • ogólna nazwa podmiotu
 • identyfikator organizacji – najczęściej jest to numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • międzynarodowy dwuliterowy skrót kraju, w którym podmiot jest zarejestrowany (np. PL)
 • adres podmiotu
+Dla kogo jest pieczęć kwalifikowana?

E-pieczęć wykorzystasz do oznaczenia dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej. W obu przypadkach zagwarantujesz jej odbiorcom, że otrzymali autentyczną dokumentację, w której nie zaszły żadne zmiany od chwili jej opieczętowania.

Kwalifikowanej pieczęci elektronicznej wykorzystasz do oznaczenia, m.in.: faktur elektronicznych, ofert handlowych dla kontrahentów, zaświadczeń o zgodności dokumentu z oryginałem, teczek pracowniczych, sprawozdań, raportów, regulaminów.

+Jak uzyskać pieczęć kwalifikowaną?

Jeśli jesteś osobą uprawnioną do reprezentacji firmy, wystarczy, że wykorzystasz w tym celu swój kwalifikowany podpis elektroniczny. Wniosek o stworzenie e-pieczęci złożysz online w kilka minut. Pamiętaj, żeby w tym celu przygotować firmowe dane.

+Pieczęć kwalifikowana a podpis kwalifikowany

Pieczęć kwalifikowana jest wyrobiona dla konkretnej firmy, instytucji lub organizacji. Podpis kwalifikowany jest przypisany do osoby i oznaczony imieniem oraz nazwiskiem właściciela podpisu.

+Pieczęć kwalifikowana a KSeF

Znaczenie pieczęci elektronicznej określa rozporządzenie eIDAS (Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania). To dokument, który reguluje bezpieczeństwo interakcji elektronicznych pomiędzy przedsiębiorstwami, obywatelami i władzą publiczną na terenie całej Unii Europejskiej. Zgodnie z eIDAS kwalifikowana pieczęć elektroniczna to dane w formie elektronicznej, które mają zastosowanie prawne.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna to ważne rozwiązanie również w świetle ustawy dotyczącej obowiązkowego e-fakturowania. Zgodnie z nią – od 1 lipca 2024 r. – zostanie wprowadzony w życie Krajowy System e-Faktur, którego celem jest automatyzacja obsługi tych dokumentów. Posługiwanie się e-pieczęcią znacznie przyspieszy i ułatwi ten proces.