Szczegółowy proces zakupu
1. Klient wybiera i opłaca produkt jakim jest pieczęć kwalifikowana
2. Klient wraz z mailem potwierdzającym otrzymuje formularz do wypełnienia - pobierz
3. Klient wpisuje nr karty i numer licencji w formularzu (numery są indywidualne i gotowe) otrzymane od pieczeckwalikowana.pl.
4. Klient przesyła wypełniony wniosek, podpisany podpisem kwalifikowanym na adres biuro@eurocert.pl lub pomoc@pieczeckwalikowana.pl - dane firmy na którą jest pieczęć, oraz dane osobowe wnioskodawcy osoby umocowanej w KRS
5. W przypadku pytań z formularzem klient kontaktuje się z firmą Eurocert biuro@eurocert.pl – kwalifikowanego operatora usług zaufania.
6. Klient otrzymuje kurierem pieczęć z nadanym certyfikatem ważnym na 12 miesięcy.
7. W przypadku braku podpisu kwalifikowanego możliwe jest potwierdzenie podpisu/tożsamości w formie notarialnej i przesłanie oryginału oświadczenia pocztą tradycyjną do Eurocert
8. W przypadku formy papierowej formularza konieczna jest fizyczna wizyta w siedzibie Eurocert bądź w sieci partnerów Eurocert – wówczas taka karta zostanie wysłana kurierem z siedziby Eurocert