Odroczenie KSeF: Co to oznacza dla Polskich Przedsiębiorstw?

Minister Finansów Polski, Andrzej Domański, w ostatni piątek ogłosił odroczenie uruchomienia KSeF, systemu mającego na celu elektroniczną kontrolę fakturowania. To odroczenie dotyczy 1,7 mln firm podatników VAT i zostało przesunięte o co najmniej pół roku z zaplanowanego startu 1 lipca 2024 r.

 

Przyczyną odroczenia jest niedostateczna wydajność systemu. Jako główna przyczyna odroczenia podano ryzyko paraliżu systemu z powodu jego niewystarczającej wydajności, co mogłoby zablokować całą gospodarkę.

Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzić audyt systemu, aby ustalić nowy termin uruchomienia obowiązkowego e-fakturowania.

Dla mniejszych przedsiębiorstw, dla których przygotowano bezpłatne oprogramowanie, wpływ decyzji MF będzie mniej odczuwalny. Dla większych przedsiębiorstw opóźnienie może oznaczać dodatkowe wydatki, ponieważ wiele z nich zainwestowało już w odpowiednie oprogramowanie.

Doradcy podatkowi wyrażają obawy co do niepewności rozliczeń z klientami za prace wdrożeniowe, które już trwają. Może wystąpić potrzeba ponownego wykonania zlecenia według nowych wymogów technicznych. Dla branży IT, odroczenie KSeF może oznaczać opóźnienia w płatnościach za już dostarczone oprogramowanie.

Może zajść konieczność zmiany ustawy o VAT, szczególnie w zakresie e-faktur i zgody odbiorcy na ich otrzymywanie. Doradcy podatkowi, sugerują stopniowe wprowadzanie systemu, najpierw dla największych firm, a potem dla mniejszych, aby zminimalizować ryzyko awarii.

 

Podobne obawy dotyczące wydajności systemu e-faktur zgłaszane były w innych krajach UE, takich jak Niemcy czy Francja. Firmy zastanawiają się nad nową datą wejścia w życie przepisów, ewentualnymi zmianami w systemie oraz kontynuacją prac nad już rozpoczętymi projektami.

Odroczenie KSeF stanowi znaczące wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, wprowadzając element niepewności i potencjalnych dodatkowych kosztów, szczególnie dla tych, które już zainwestowały w przygotowania do systemu. Warto śledzić rozwój sytuacji i oczekiwać dalszych informacji po przeprowadzeniu audytu przez Ministerstwo Finansów.